Η μαντινάδα

Η μαντινάδα είναι μια ποιητική αναύρα στο στόμα των Κρητών. Είναι με άλλα λόγια η μαντινάδα ένα δίστιχο που κυκλοφορεί αυθόρμητα από στόμα σε στόμα σε στόμα και που βάζει τη σφραγίδα της σε όλες τις καταστάσεις της ζωής του Κρητικού. Οι μαντιναδολόγοι ή ριμαδόροι ήσαν περιζήτητοι στις παρέες. Όταν στο ίδιο γλέντι τύχαινε να συναντηθούν δύο ή και περισσότεροι ριμαδόροι τότε υπήρχαν φοβερές κόντρες, τα λεγόμενα «ντρακαρίσματα» ή «κοντραρίσματα». Στα ντρακαρίσματα κάθε μαντινάδα έρχεται σαν απόκρουση ή γελοιοποίηση εκείνης που ειπώθηκε από τον αντίπαλο πρωτύτερα.

www.freemusic.gr