Από iro

Στη κατηγορία Απο αλλού, Για τον έρωτα, Για τον πόνο στις April 19th, 2008

Εμείς κι αν εχωρίσαμε
ακόμα τη θυμούμαι
στα όνειρα θα τη θορρώ
και θα στεναχωρούμαι…