Από iro

Στη κατηγορία Γενικές στις September 13th, 2006

Ανάθεμά σε θάλασσα
πόσα είναι αυτά που κρύβεις
μα είσαι τόσο όμορφη
που όλα τα μαγνητίζεις…